Φόρμα Έγκρισης

Για την συμμετοχή των μαθητών στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη των γονέων και κηδεμόνων τους. Για το σκοπό αυτό οι γονείς όλων των μαθητών πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν τη «Συγκατάθεση γονέα» που υπάρχει στο μενού αριστερά.

Στη συνέχεια και αφού συγκεντρωθούν οι εγκρίσεις από όλους τους μαθητές, ο διευθυντής της σχολικής μονάδας θα πρέπει να μας αποστείλει με email (στο quizcontestkomotini@gmail.com) τη βεβαίωση πως κατέχει τις εγκρίσεις και η οποία βρίσκεται επίσης στο μενού αριστερά «Βεβαίωση Δ/ντη».

Σημαντικό: Η αποστολή της «Βεβαίωσης Δ/ντη» θα πρέπει να γίνει το αργότερο 15 μέρες μετά από την υποβολή της Φόρμας Αιτήσεων, ώστε να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή των ομάδων του σχολείου σας στον διαγωνισμό.

Advertisements